Доставката за цялата страна е безплатна. Всички доставки се изпращат с опцията „Тествай преди да платиш“ Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

  1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Потребителя адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
  2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя от 2 (два) до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на съобщение за потвърждение на поръчката на посочения от него валиден адрес.
  3. Поръчаната стока се доставя от куриер, подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
  4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Allmaro се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
  5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.